Preprosto več za vas.
Prosta mesta Prijava Zaznamek

Lidlova Dobra ekipa

Hero_Lidlova Dobra ekipa

Skrb za #teamlidl postavljamo na prvo mesto in spoštovanje človekovih pravic razumemo kot nekaj samoumevnega.

V Lidlu se zavedamo pomena pravičnosti, enakosti in sprejemanja različnosti pri svojem poslovanju. Zahteva po skladnosti z veljavno zakonodajo in internimi smernicami je že trdno zasidrana v naših korporativnih načelih, nepristranski in dobronamerni medosebni odnosi pa sodijo med naše temeljne vrednote. Z izjavo o uresničevanju poslanstva »Lidlova Dobra ekipa«, vodstvo podjetja potrjuje, da Lidl zagotavlja pošteno in odprto poslovno okolje brez diskriminacije in ovir.

Lidlova Dobra ekipa_velika