Dobrodosli pri Lidlu Slovenija

ZAgotavljamo poštene
delovne pogoje za
vse zaposlene.

avatar1

Zakaj k Lidlu Slovenija?

Se sprašujete, zakaj bi se zaposlili v Lidlu Slovenija? Spodaj vam navajamo šest razlogov, ki vas bodo zagotovo prepričali, da je Lidl Slovenija vaša prva izbira med delodajalci.

S sodelavci delimo znanje, jih podpiramo pri uvajanju ter jim stalno ponujamo nova znanja.

V Lidlu Slovenija vsakega novega sodelavca sprejmemo v svoje ekipe z odprtimi rokami. Vsakemu sodelavcu prilagodimo plan uvajanja glede na delovno mesto in področje njegovega dela. V logistiki in prodaji novim sodelavcem, poleg botra, dodelimo tudi mentorja. Ta skrbi za podrobno uvajanje novega sodelavca v delo. Poleg dodelanih programov uvajanj nudimo tudi širok nabor usposabljanj in izobraževanj. Naša prednost je, da smo del uspešne mednarodne verige, kar nam omogoča, da sodelavcem lahko ponudimo tudi usposabljanja in izobraževanja v tujini. Tudi v Lidlu Slovenija redno na usposabljanja sprejmemo sodelavce iz drugih držav skupine Lidl.

Povezujemo izzive in zadovoljstvo pri delu.

Delovno okolje v Lidlu Slovenija je vse prej kot monotono. V izredno dinamičnem okolju, kjer stremimo k neprestanemu razvoju, uvajamo vedno nove sisteme, rešitve in projekte. Ti s seboj nosijo nove in nove izzive pri delu. Uspešno premagovanje izzivov pa prinaša zadovoljstvo ob uspehu.

Spodbujamo ekipne dosežke, prodornost in odgovorno delo.

Prijetno delovno vzdušje

Naše sodelavce podpiramo pri odgovornem in uspešnem delu ter jih spodbujamo pri njihovem razvoju. Odprto sprejemamo samoiniciativnost in inovativnost posameznikov in ekip. V podjetju dajemo velik poudarek prijazni in na medsebojnem zaupanju temelječi klimi. Poštenost in medsebojno spoštovanje predstavljajo trdna načela naše korporativne kulture. Spodbujamo povezanost med sodelavci in skupno praznovanje osebnih praznikov ter ekipnih dosežkov.

Smo uspešno podjetje. Nudimo varno zaposlitev.

Naši motivirani in visoko usposobljeni sodelavci so zaslužni, da je Lidl Slovenija rastoče podjetje. Smo uspešna mednarodna veriga in stremimo k rasti in širitvi tudi izven meja Evrope. Kot stabilno podjetje nudimo varno zaposlitev za naše sodelavce. V Lidlu Slovenija ima 95 % zaposlenih sklenjeno pogodbo za nedoločen čas, kar 400 sodelavcev pa je v letu 2017 praznovalo okrogli 10 jubilej.

Zavzetim in izjemnim sodelavcem omogočamo karierno napredovanje.

karierne možnosti

Eno naših temeljnih načel je, da sodelavce izobražujemo za odgovorno in uspešno delo v podjetju ter skrbimo za njihov osebni in poklicni razvoj. Kot uspešno podjetje ustvarjamo delovno okolje, v katerem lahko vsak posameznik razvije svoje potenciale. Tako v našem podjetju kot tudi znotraj skupine Lidl. Prisotni smo v 30 državah in s posebnimi programi nudimo sodelavcem možnosti za pridobivanje izkušenj in karierno napredovanje v tujini.

Zaposlenim zagotavljamo odlično plačilo.

pošteno plačilo

Lidl Slovenija svoje zaposlene pošteno plačuje in plačila presegajo povprečje v slovenski trgovinski dejavnosti. Plačana je vsaka minuta dela. V ta namen uporabljamo sodoben sistem beleženja delovnega časa. Poleg poštenega plačila predstavljajo zahvalo za dobro in predano delo tudi številne druge ugodnosti. Nadomestilo za malico je izplačano v najvišjem še neobdavčenem znesku, in sicer 6,12 EUR. Čeprav je večina naših zaposlenih zaposlena za krajši delovni čas, jim regres pripada v celoti. Hkrati pa zaposlene razveseljujemo s številnimi dogodki in priložnostnimi darili.