Dobrodosli pri Lidlu Slovenija

Promocija zdravja

Naši cilji in zaveze

V podjetju Lidl Slovenija smo sprejeli zavezo, da bomo v naslednjih letih na vseh ravneh podjetja pospešeno izvajali promocijo zdravja in posledično nadgradili ali postavili nove standarde na nekaterih temeljnih področjih, s katerimi se srečujemo na vsakem koraku in ki v veliki meri zaznamujejo naš vsakdan. Poimenovali smo jih stebri promocije zdravja in obsegajo vrsto ukrepov in aktivnosti podjetja na področju preventive, zdravega prehranjevanja, varstva pri delu, spodbujanju gibanja in aktivnega življenja, obvladovanja negativnih dejavnikov stresa in krepitve dobrih odnosov na delovnem mestu, pomoči pri najrazličnejših oblikah osebnih odvisnosti ter ne nazadnje varnosti v prometu.

Cilji:

 • Sprejetje ukrepov, ki bodo usmerjeni v promocijo zdravega prehranjevanja in bodo izpostavili njegove učinke na splošno psihofizično počutje naših sodelavcev.
 • Sprejetje ukrepov, usmerjenih v krepitev zavesti na področju varstva pri delu.
 • Sprejetje ukrepov, usmerjenih v promocijo zdravega in aktivnega življenja – ne le na delovnem mestu, temveč tudi v prostem času.
 • Sprejetje ukrepov, ki bodo pripomogli k pravočasnemu prepoznavanju posledic negativnega stresa in k zagotavljanju pogojev za zmanjšanje njegovih vplivov. Motivacija in odlično počutje bosta tako vedno na dosegu roke.
 • Sprejetje ukrepov, ki bodo omogočili prepoznavanje posameznih oblik odvisnosti in nudenje podpore pri njihovem premagovanju.
 • Sprejetje ukrepov, ki bodo izboljšali varnost vseh udeležencev v prometu.

Sprejeti ukrepi:

 • Izvedba delavnic za odvajanje od kajenja: v sodelovanju s Slovensko zvezo za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo smo v več krajih večkrat organizirali delavnice za odvajanje od kajenja.
 • Preoblikovanje prostorov v podjetju, ki so namenjenim kajenju: v upravnem delu stavbe smo prostor, namenjen kajenju, predelali v prostor, namenjen zdravemu sproščanju. Postopek preurejanja ostalih prostorov, ki so še namenjeni kajenju, je v teku.
 • Treningi varne vožnje za sodelavce s službenimi vozili: v Centru varne Vožnje na Vranskem smo izpeljali treninge varne vožnje, da bomo lahko ob nepričakovanih situacijah na cesti tudi varno odreagirali.
 • Možnost ugodnejše udeležbe na treningu varne vožnje za vse zaposlene: v sodelovanju s Centrom varne vožnje na Vranskem smo za vse zaposlene organizirali možnost ugodnejše udeležbe na treningu varne vožnje po izbiri po ugodnejši ceni.
 • Priprava delavnic na temo uspešnega soočanja s stresom: v sodelovanju z agencijo Trans4mator za vse zaposlene pripravljamo aktivne delavnice na temo uspešnega soočanja in upravljanja stresa, ki jih bomo izvajali na več lokacijah po Sloveniji.
 • Organizacija prostovoljnega cepljenja proti sezonski gripi: vsako leto našim zaposlenim omogočimo prostovoljno brezplačno preventivno cepljenje prosti sezonski gripi na več lokacijah po Sloveniji.
 • Komunikacija o pomenu hidracije in zdrave prehrane: tako v internem glasilu kot tudi na obdobnih srečanjih s pomočjo strokovnjakov zaposlene seznanjamo s pomenom primerne stopnje hidracije in zdrave prehrane.
 • Dodelitev vodnega bara vsaki poslovni enoti: vsaka poslovna enota je prejela vodni bar, da lažje dostopa do še bolj kvalitetne vode. Prav vsak zaposleni je dobil tudi lično plastenko.
 • Udeležbe na različnih organiziranih športnih prireditvah: tekom leta podpiramo naše zaposlene pri udeležbi na različnih športnih dogodkih: Ljubljanski maraton, Eko Maraton Maribor, Maraton Komenda, Oviratlon, Mega malčkov tek, itd.
 • Organizacija dneva zdravja: na vseh lokacijah Lidla dvakrat letno organiziramo dan zdravja, ko si vsi hkrati vzamemo trenutek in pojemo zdrav obrok.
 • Vzpostavitev sistema ambasadorjev zdravja: za pristnejšo in učinkovitejše komuniciranje zaposlenih v vseh enotah na temo zdravja smo vzpostavili ambasadorje zdravja. Ti skrbijo za motiviranje, prenos informacij in izvajanje nalog s področja promocije zdravja. Naloga je častna, osebo pa izberejo njegovi zaposleni.
 • Dan ambasadorjev: enkrat letno za vse ambasadorje zdravja organiziramo strokovni posvet in druženje, katerega namen je pregled opravljenih dejavnosti, pogled vnaprej in pa izmenjava mnenj, idej, izkušenj in rešitev.
 • Izdelava maskote za promocijo zdravja: z razvojem projekta je nastala tudi maskota promocije zdravja, ki skrbi za lažji prenos informacij, bolj sproščeno vzdušje in pa razpoznavnost projekta. Poimenovali smo jo Zdravko Lidl, pojavlja pa se na dnevni osnovi tako znotraj podjetja kot tudi pri zunanjih dogodkih.
 • Izdaja brošure na temo promocije zdravja: za lažji začetek in vpogled v dogajanje pri projektu promocije zdravja smo izdali brošuro, kjer smo na kratko opisali naše cilje, namen in pomembnost zdravja.
 • Izdajanje zloženk: za različne teme zdravega načina življenja (prehrana, varnost v prometu, odvajanje od odvisnosti, preventiva ...) izdajamo zloženke, ki osveščajo določen steber zdravega načina življenja, podajajo informacije glede na rezultat interne ankete na temo promocije zdravja, ter podajajo rešitve in ideje.
 • Ohranjevalniki zaslona: na vseh računalnikih v podjetju se ob istem času pojavijo ohranjevalniki zaslona z našo maskoto, ki kaže določeno vajo za raztezanje. Ti zaposlenega opomnijo, da si je potrebno vzeti tudi trenutek zase, si vzeti kozarec vode, narediti kakšno vajo za raztezanje ali pa samo prekiniti z delom za nekaj trenutkov.
 • Informiranje zaposlenih: v internem časopisu redno informiramo zaposlene o sezonskih zdravstvenih izzivih in delimo informacije na temo promocije zdravja od zaposlenih za zaposlene. Tematike so večinoma na temo športnih udejstvovanj in druženj med zaposlenimi na pohodih.

Ambasadorji zdravja

V naših ekipah smo imenovali 70 sodelavcev, ki so prevzeli vlogo ambasadorjev zdravja. Ambasadorji se zavzemajo za spodbujanje zdravega načina življenja med sodelavci. Enkrat letno se ambasadorji s cele Slovenije zberejo na strokovnem srečanju, kjer si izmenjajo izkušnje, najboljše prakse in pridobijo novo znanje o zdravju in zdravem načinu življenja. Na srečanju se naredi tudi plan in se sklenejo dogovori za prihajajoče leto. Vsako leto ima srečanje drugo glavno zdravstveno tematiko. Na srečanju se odvije več različnih predavanj in delavnic, ki jih vodijo Lidlovi in zunanji gosti.

Zdravko Lidl

Zdravko Lidl je korporativna maskota in prvi ambasador zdravja našega podjetja. Vseskozi je prisoten na internih in eksternih dogodkih, med kupci, sodelavci in predvsem med otroci. Sodelavcem razvedri dan ob dnevih zdravja, dobrodelnih akcijah in na dogodkih za zaposlene. Otroke vsako leto razveseljuje na družinskem dnevu, prednovoletnem obdarovanju in na letovanju. Njegova pojavnost je vedno bolj prepoznana tudi v javnosti.