Dobrodosli pri Lidlu Slovenija

Poštenost

Svoj navdih najdemo v poštenosti.

Smo spoštljivi in zanesljivi.

Verjamemo v enaka pravila za vse.

Držimo se danih besed in dogovorov.

 

V Lidlu Slovenija verjamemo v transparentne in iskrene odnose – do sodelavcev, do kupcev, do dobaviteljev in do vseh poslovnih partnerjev. Zavzemamo se za pošteno poslovanje in vseskozi skrbimo za zakonsko skladnost svojega poslovanja. Tako je našim poslovnim partnerjem na voljoprotikorupcijski zaupnik, kateremu lahko prijavijo vsak sum nepoštenega poslovanja. Nad ustreznostjo ravnanja z osebnimi podatki bdi sodelavka, ki je pooblaščena za zagotavljanje pravnega svetovanja na področju varstva osebnih podatkov. O tej tematiki usposablja tudi ostale sodelavce in izvaja redne kontrole spoštovanja predpisov z področja.

Pri zaposlovanju smo objektivni in pošteni. V okviru vsakega zaposlitvenega razgovora sta iz našega podjetja vselej prisotna dva sogovornika. Za vodilna delovna mesta pa izvajamo tudi t. i. izbirne postopke oziroma »assessment« centre, ki zagotavljajo nepristranskost pri izboru novega sodelavca.

Poštenost in spoštovanje uresničujemo tudi v odnosih s sodelavci. Njim je na voljo zaupnica zaposlenih - sodelavka, ki vsem zaposlenim v Lidlu Slovenija nudi podporo pri morebitnih skrbeh ali težavah, ki jih ne morejo razrešiti sami ali s svojim nadrejenim. V primeru vprašanj vezanih na izplačila, delovna razmerja ali ureditev drugih kadrovskih tematik (na primer službeni odklop, Lidlova jubilejna nagrada) je na voljo tudi brezplačna kadrovska telefonska linija.