Dobrodosli pri Lidlu Slovenija

Sledimo našemu poslanstvu
in se ravnamo po
temeljnih načelih.

avatar1

Poslanstvo

Poslanstvo podjetja

V središču naše dejavnosti so vedno kupci, ki lahko v naših trgovinah izbirajo med lastnimi in drugimi uveljavljenimi blagovnimi znamkami. Držimo se preprostega načela: ponujamo najvišjo kakovost po ugodnih cenah. S ponudbo, ki obsega več kot dva tisoč izdelkov, želimo zadovoljiti vsakdanje potrebe vsake slovenske družine. Podobno kot drugod po Evropi si tudi v Sloveniji prizadevamo popolnoma uresničiti pričakovanja kupcev.

Temeljna načela

Temeljna načela podjetja

Pri vsakodnevnem poslovanju prevzemamo ekonomsko, družbeno in okoljsko odgovornost. Kot veliko mednarodno podjetje se zavedamo naše prisotnosti v družbi. Spoštujemo kulturno raznolikost in upoštevamo različnost vrednot in tradicij. Našo dejavnost zaznamujejo naša temeljna in vedenjska načela.

• Zadovoljstvo kupcev usmerja naše poslovanje.
• Najboljše razmerje med ceno in vrednostjo določa naš tržni položaj.
• Nadaljnjo rast nam zagotavljajo nenehne izboljšave v poslovalnicah in stalna širitev prodajne mreže.
• Kot podjetje z mnogimi poslovalnicami delujemo sistemsko.
• Kratke odločitvene poti in enostavni delovni procesi zagotavljajo naš uspeh.
• Dosledno spoštujemo zakonske predpise in interne smernice podjetja.
• Pri vsakdanjem poslovanju prevzemamo ekonomsko, družbeno in okoljevarstveno odgovornost.
• Poštenost je zapoved za vse zaposlene.
• Medsebojno se spoštujemo in spodbujamo.
• Dogovore spoštujemo v ozračju zaupanja.
• Pohvale, priznanja in sposobnost sprejemanja kritike pri vsakodnevnem delu pripomorejo k dobremu delovnemu vzdušju.
• Smo vztrajni in zanesljivi – nadomeščanje na posameznih delovnih mestih je vedno zagotovljeno.

Temelji kulture vodenja - zagotavljamo delovno vzdušje, ki omogoča osebni in karierni razvoj.

• Ustvarjamo delovno vzdušje, ki spodbuja samoiniciativnost, zavzetost, zadovoljstvo in veselje pri delu.
• Naše sodelavce izobražujemo za odgovorno in uspešno delo v podjetju ter skrbimo za njihov osebni in poklicni razvoj.
• Zavedamo se, da smo našim sodelavcem vzor in s svojim ravnanjem pomembno prispevamo k uresničevanju načel vodenja.

Načela vodenja – cilje podjetja določamo v dialogu z zaposlenimi.

• Skupaj s sodelavci si zastavljamo cilje, določamo jasne naloge in ustvarjamo delovna področja, znotraj katerih sodelavci v okviru svojih odgovornosti svobodno odločajo.
• Prepričani smo, da naši sodelavci svoje naloge opravljajo po najboljših močeh ter razvijajo predloge in ideje, ki podjetju omogočajo uspešen nadaljnji razvoj.
• Spodbujamo redno, neposredno in konstruktivno komunikacijo med sodelavci.
• Skrbimo za dobre in spoštljive medsebojne odnose.
• Spoštujemo dogovore in obljube ter smo verodostojen partner naših sodelavcev.
• Z rednimi povratnimi informacijami sodelavce seznanjamo z njihovo delovno uspešnostjo. S pohvalo in priznanjem njihovega dela kot tudi konstruktivno kritiko jih ustrezno motiviramo in podpiramo pri delu.
• Rezultate dela preverjamo objektivno in v skladu z okoliščinami. Skupaj s sodelavci izrabljamo in razvijamo potenciale za rast in optimizacijo.
• Tudi v kriznih in konfliktnih situacijah ostajamo zanesljivi, pošteni, verodostojni in lojalni.
• Sprejemamo spreminjajoče se potrebe in zahteve okolja s ciljem nadaljnjih izboljšav, krepitve uspešnosti in razvoja podjetja.

Načela vedenja s sodelavci – pošteni delovni pogoji so temelj uspešnega podjetja.

• S svojim ravnanjem ohranjamo ugled cenjenega in privlačnega delodajalca.
• Pri zaposlovanju in napredovanju dajemo prednost našim sodelavcem ter pri tem zagotavljamo možnosti za prevzem delovnih nalog tudi na drugih področjih in v povezanih podjetjih.
• Pri zaposlovanju se odločamo na podlagi ustrezno zasnovanih izbirnih postopkov.
• Odločitve o zaposlitvi novih sodelavcev sprejemamo kolektivno, z udeležbo neposredno nadrejenega vodje.
• Nove sodelavce že prvi delovni dan sprejmemo z veliko mero pozornosti in dobro pripravljeni.
• Vsakega sodelavca strokovno in intenzivno uvajamo v delo in pripravljamo na njegovo vlogo v podjetju.
• Z različnimi časovnimi modeli in prilagodljivim delovnim časom ustvarjamo delovne pogoje, ki našim sodelavcem omogočajo, da v najboljši meri uskladijo delo, družino in prosti čas.
• Z rednimi razgovori ugotavljamo uspešnost uvajanja sodelavcev ter pridobivamo pomembne povratne informacije.
• Delovno učinkovitost in angažiranost naših sodelavcev nagrajujemo skladno z odgovornostjo na delovnem mestu in razmerami na trgu dela.
• V rednih časovnih presledkih se z vsakim sodelavcem pogovorimo o njegovih nalogah, delovni uspešnosti in razvoju v podjetju.
• Sodelavce podpiramo in spodbujamo v njihovem strokovnem in osebnem razvoju.
• S sodelavcem se razidemo sporazumno, pravično in spoštljivo.

Načela vedenja do poslovnih partnerjev – dobri poslovni odnosi in spoštovanje medsebojnih dogovorov.

• V odnosu do poslovnih partnerjev nas vodita konkurenčnost in poštenost.
• V poslovnih odnosih jasno določamo obseg in pogoje sodelovanja ter tako vnaprej preprečujemo morebitne nesporazume.
• Kot verodostojen sogovornik spoštujemo medsebojne dogovore. Enako pričakujemo tudi od naših poslovnih partnerjev. Ustne dogovore sprejemamo kot zavezujoče.
• Uresničevanje vsebine pogodbenih razmerij s poslovnimi partnerji redno preverjamo.
• Pri pogajanjih se osredotočamo na ugodno razmerje med ceno in vrednostjo storitve ter smo odprti do konkurenčnih ponudb novih poslovnih partnerjev.
• Prizadevamo si vzpostaviti in ohranjati dobre poslovne odnose, ki temeljijo na uspešnem sodelovanju in medsebojnem spoštovanju.
• Skrbimo za konstruktivno, stvarno in plodno komunikacijo.
• Pričakujemo in spodbujamo kreativnost poslovnih partnerjev s ciljem stalnega izboljševanja izdelkov in storitev.
• Sprejemamo dobre in konstruktivne ideje ter objektivno preverjamo njihov razvojni potencial za podjetje.
• V skladu s poslovno politiko podjetja ne sprejemamo daril od poslovnih partnerjev.

Načela vedenja do kupcev – prizadevamo si popolnoma izpolniti pričakovanja kupcev.

• V središču naše pozornosti so kupci. Njihovim željam prilagajamo svoje delovanje ter vse poslovne procese v podjetju.
• Skrbimo, da so kupcem vsi izdelki iz naše ponudbe vedno na razpolago.
• Do kupcev smo prijazni, spoštljivi in pošteni.
• Poskrbimo, da so vprašanja, želje, pobude in reklamacije kupcev hitro in ugodno rešene.
• Kupcem ponujamo stalno preverjeno kakovost in svežino po najboljši ceni.
• Kupce sprejmemo v čistih in urejenih trgovinah.
• Kupcem omogočamo sproščen, hiter in udoben nakup.