Dobrodosli pri Lidlu Slovenija

V Lidlu Slovenija so ljudje
vedno na prvem mestu.

avatar1

Lidl Slovenija kot delodajalec

Skrb za zaposlene

promocija zdravja

Skrb za zaposlene se v Lidlu Slovenija zrcali na več ravneh. Dobro počutje naših sodelavcev temelji na zanimivih delovnih nalogah, pravičnem plačilu ter zaupljivem in spoštljivem delovnem okolju. Kot družini prijazno podjetje omogočamo odlične možnosti za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Zavedamo se, kako pomembno je zdravje in dobro počutje, zato smo sprejeli zavezo, da bomo v naslednjih letih na vseh ravneh podjetja pospešeno izvajali promocijo zdravja. V okviru projekta Promocija zdravja spodbujamo sodelavce, da so pozorni na svoje zdravje in ga postavljajo na prvo mesto. Skrb za zdravje na ravni celotnega podjetja podkrepimo s številnimi ukrepi in aktivnostmi, s katerimi pripomoremo k našemu bolj zdravemu jutri. Redno organiziramo in pripravljamo tudi več dogodkov za sodelavce in za njihove družine.

Kariera, razvoj in enake možnosti

karierni razvoj enake možnosti

Naše sodelavce želimo podpirati pri njihovem zasebnem in poklicnem razvoju. Podlaga takemu razvoju je obsežna ponudba usposabljanj in izobraževanj, ki jih nudimo znotraj našega podjetja in v okviru celotne skupine Lidl. Pri razvoju vsakega posameznika so zelo pomembne povratne informacije, zato dajemo velik poudarek rednim razgovorom vodij s sodelavci, s katerimi se oceni pretekla uspešnost sodelavcev in se določijo razvojni cilji vsakega posameznika. V skupini Lidl dajemo velik poudarek enakopravnosti in smo ponosni, da zaposlujemo delavce iz več kot 100 držav. Povsem samoumevno je, da zagotavljamo delovno okolje, kjer bodo vsi zaposleni, ne glede na spol, narodnost, raso ali vero, spoštovani in jim bodo omogočene enake možnosti za osebni in poklicni razvoj.

Za dober začetek

zaposlovanje mladih

Ker želimo, da bi se vsak novi zaposleni v podjetju dobro počutil in se kar najhitreje uvedel v novo delovno okolje, smo razvili sistematične in izčrpne programe uvajanj. Posebej razvit program botrstva vzpodbuja osebno komunikacijo in vključenost novih sodelavcev. V okviru tega projekta se lahko novi sodelavci z vprašanji in problemi obračajo na izbranega sodelavca, ki je pred tem stopal po isti karierni poti. V Lidlu Slovenija vlagamo v mlad kader. Razvoj mladih posameznikov je ena naših prioritet, zato nudimo številne programe in ukrepe za spodbujanje mladih talentov in kariernih začetnikov. Od dijaške prakse, ki omogoča poklicno orientacijo in vzpostavitev prvih stikov s trgovinsko dejavnostjo, do dualnega študija v Nemčiji, ki študente popelje v svet mednarodnega trgovinskega poslovanja. Mladim diplomantom nudimo različne trainee programe, ki nadarjene diplomante usposobijo za samostojno delo na enem od področij v našem podjetju.

Zaupnik zaposlenih

zaupnik za zaposlene

Vsakemu zaposlenemu je ves čas na voljo svetovalec za kadrovske in socialne zadeve. To so posebej usposobljeni zaupniki, ki so sodelavcem na voljo v primeru osebnih, službenih ali zdravstvenih vprašanj. Vse informacije, ki jih prejme zaupnik za zaposlene, se obravnavajo strogo zaupno. V primeru morebitnih konfliktov lahko na željo zaposlenega zaupniki prevzamejo tudi vlogo mediatorja.